banner1

6284 ve flört ilişkisi

6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ve Flört Şiddeti İlişkisi?

Aslında birçok ilişkide var olan ancak şiddeti uygulayan tarafında şiddet uygulanan tarafında bunun farkında bile olmadığı farkına varsa dahi önemsemediği veya dile getiremediği bir şiddet türüdür ve kendi içinde kollara ayrılır. Flört şiddeti; cinsel şiddet, psikolojik şiddet, sözlü taciz, fiziksel şiddet, sosyal şiddet,dijital şiddet ve ısrarlı takip (stalking).

Yukarıda aslında çok yüzeysel bir şekilde flört şiddetini açıkladıktan sonra asıl üzerinde durmak istediğim ve bu şiddetin çözümlenememesinde ve gün geçtikçe daha da yaygınlaşmasında etkili olan ilişkinin taraflarının yanlış tutumlarından bahsetmek istiyorum.

Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de bence tarafların yaşadıkları şiddetin şiddet olduğunu idrak edememesi. Ülkemizde henüz fiziksel şiddetin yanında başka şiddet türlerinin de olduğu yavaş yavaş öğrenilmeye başlamışken bu aşamada kadın veya erkek fark etmeksizin ilişkinin taraflarını hatta genel olarak herkesi bilinçlendirmek, ilk aşama için yapılabilecek en mantıklı hareket olacaktır diye düşünüyorum.

Yapılan ikinci büyük hata ise, yapılan şiddet fark edildikten sonraki kabullenememe evresi. Bu da üzerinde önemle durulması gereken konulardan bir tanesi. Çünkü ister flört ilişkilerinde olsun ister evliliklerde isterse de arkadaşlık ilişkilerinde şiddete uğrayan taraf mağdur olduğunun bilincinde olsa dahi şiddet uygulayan tarafın şiddet uygulamasına haklı nedenler bulmaya çalışıyor ve hatta uğradığı şiddeti sevgi veya kıskançlık kalıplarına uydurarak üstünü örtüyor. Bu durumun başka bir sonucu olarak da genel olarak şiddet şikayetine bağlı davalarda da şiddete uğrayan mağdur taraf genellikle bir anda şikayetinden vazgeçiyor ve bu davranışta davanın düşmesine neden oluyor.

Peki flört şiddetinin hukuki bir karşılığı var mı? Veya 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun içindeki kanun maddeleri flört şiddetini de kapsıyor mu?

İlgili kanunda şiddet olarak tanımlanan, MADDE 2 – (1) d)Şiddet ve e)Şiddet Mağduru ve g)Şiddet Uygulayan, başlıklarında yer alan hareket ve tutumlara sahip tüm kişiler ve şiddet tanımında yer alan herhangi bir hareket veya sonuç kanun maddesinin kapsamına girer ve kanun hükümleri uygulanır.

Burada aslında şiddete uğrasa da uğramasa da bütün kadınların ilgili kanunu en az bir kere okumuş olması gerekmektedir. Burada özellikle kadın olarak belirtme sebebim yapılan istatistiklere göre genel olarak şiddetin her türüne uğrayan cinsiyet türü genel olarak kadınlar ve spesifik olarak da flört şiddetinde yine erkekler arasından da bu şiddete mağruz olan erkekler olsa dahi kadın yüzdeleri çok daha fazla ancak flört şiddetine veya başka şiddet türlerine kadınlar tarafından uğrayan erkeklerde mevcut.

Kısaca özetlemek gerekirse aslında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun aslında şiddetin herhangi bir türüne dahi uğrayan şiddet mağdurlarını korumaya yönelik tedbir ve koruma kararlarını almasının yanı sıra mağdura da hem bu süreçte hem de daha sonrasında oldukça destek oluyor. Ancak flört şiddetine uğrayan kişilerde özellikle cinsel şiddeti dile getirmede ve hatta kabullenmede büyük sorunlar yaşanıyor ve birçok şiddet mağduru, şiddet uygulayan tarafı affediyor ve bu durumda bu şiddetin gün geçtikçe artmasını ve güç kazanmasını sağlıyor. Benim bu konudaki düşüncem öncelikle şiddet türleri ve özellikle flört şiddeti hakkında üniversitelerde bilgilendirici konferanslar verilmesi ve sosyal mecralardan da bilgilendirici kısa videolar veya bilimsel yazıların yayınlanması ve en önemlisi insanların bu konulardan hakkında rahatça konuşabilmesi ve uzman desteğine başvurabilmesi için şiddete uğramış insanların örnek hikayelerini sosyal medya araçlarında veya bu konferanslarda cesaretlendirici olarak anlatması şahsi kanaatimce oldukça etkili olacaktır.

YORUM EKLE

banner19

banner24

banner25

banner28

banner29

banner30

banner21

banner31

banner17

banner22

banner18

banner20

banner26

banner34

banner23

banner27

sanalbasin.com üyesidir